Đăng ký nhận Email


HomeDịch Vụ

THƯƠNG HIỆU

Hình ảnh doanh nghiệp - Hình ảnh sản phẩm - Ấn tượng ở đâu - Câu chuyện Marketing bắt đầu như thế nào...

TƯ VẤN IN ẤN

Đơn giản chỉ là đặt vấn đề về một cái logo, một chiếc namecard, hay là một bảng hiệu, v.v... để làm thủ tục thuần túy đương nhiên cho một doanh nghiệp nào đấy. Quý khách cũng cần đến sự tham khảo về kỹ thuật, chi phí, in ấn như thế nào v.v...

WEBSITE

Đánh giá một website đạt hay không là nằm ở yếu tố ĐẸP ban đầu, kế tiếp là yếu tố TƯƠNG TÁC với người dùng. Vậy nên PNP thường bắt đầu từ yếu tố design hiểu biết về brand, kế đến mới là phần coding. Có như vậy chúng tôi đã phác thảo yếu tố mỹ thuật từ ban đầu cho Quý khách.

MARKETING

Chúng tôi thường tự hỏi, ấn tượng Sản phẩm dịch vụ của Quý khách là gì? Câu chuyện Marketing sẽ được bắt đầu từ đâu? Nguồn cảm hứng tập trung v.v... PNP sẽ giúp đưa ra yếu tố Kích thích ban đầu và người dùng sẽ viết tiếp những gì doanh nghiệp Quý khách muốn mô tả.